O mně

Zabývám se problematikou vzdělávání obecně, osobním růstem, právem v oblasti autorských práv a internetu a informačními technologiemi (IT / ICT).

V oblasti vzdělávání se zaměřuji na formy a metody elektronického vzdělávání a podpory klasických forem a metod těmi elektronickými. Například e-learningem, blended learningem, počítačem podporovaným vzděláváním atd.

V oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) se zaměřuji na řešení problémů v implementaci, začlenění a využití rozličných technologií pro konkrétní situaci.

Osobním růstem jsem se začal intenzivněji zabývat během svého působení jako prezident řečnického klubu v Ostravě. Přicházím s ním do styku ale každodenně již mnoho let jako vydavatel a šéfredaktor webového magazínu. Zkušenosti a poznatky jsem zažil na vlastní kůži a tak vedle teoretického přístupu znám úskalí i možnosti zdokonalení, kterých jsme téměř každý schopni. Záleží téměř výhradně na našem zaujetí pro věc.

Působím taktéž v rodinném vydavatelství En Face, které se zaměřuje na obrazové monografie, beletrii, tiskoviny, ale i odborné publikace a e-knihy.

Mou velkou zálibou je anglický jazyk, ve kterém jsem úspěšně složil cambridgskou jazykovou zkoušku CAE, opravňující vyučování na jazykových školách.

Zárukou zodpovědného přístupu při přípravách mých školení je poté postgraduální vzdělání, díky němuž jsem získal širší rozhled a znalosti vědeckého přístupu nejen v oblasti vzdělávání. Při svých školeních se držím zásady, že dokud nepracuji s veškerými mě dostupnými informacemi a literaturou, má příprava není hotova.